Pilze von Ameland - Paddestoelen van Ameland

Man sollte es nicht glauben, aber auf Ameland wachsen mehr als 700 verschiedene Arten von Pilzen. Einige von ihnen sind an die für die Nordseeinseln typische Vegetation und Umweltbedingungen angepasst und daher anderswo sehr selten. Andere dagegen sind auch aus anderen Regionen gut bekannt.

 

Het is haast niet te geloven, maar op Ameland groeien meer dan 700 verschillende soorten Paddestoelen. Sommige daarvan zijn sterk aangepast aan de typische vegetatie en omstandigheden op de Waddeneilanden en daardoor elders zeer zeldzaam. Andere soorten zijn daarentegen ook welbekend uit andere gebieden.