Natur - Natuur

Wenige Minuten vom Robijntje entfernt gibt es ein Naturschutzgebiet mit seltenen Pflanzen und Tieren, Teichen und Heide. In den Dünen daneben liegt ein See, dessen zahlreiche Vögel man von einer Schutzhütte aus beobachten kann. Ameland ist überreich an Vögeln, von denen viele auch dort brüten. Am Watt bei Hollum liegt eine Muschelbank, auf der seit Jahrzehnten Lachmöven, Küstenseeschwalben und Brandseeschwalben brüten und seit kürzerem auch Sturmmöven.

In den Dünen der Insel gibt es auch zahlreiche Silbermövenkolonien. Hier brüten auch Brachvögel, auf den Wiesen Uferschnepfen, Rotschenkel, Stockenten und Kiebitze, in Strandnähe Austernfischer, Säbelschnäbler und Regenpfeifer - um nur einige wenige Vogelarten zu nennen

 

Vlakbij Robijntje (slechts enkele minuten wandelen of fietsen) ligt een natuurgebied met poeltjes en heide en diverse zeldzame plantensoorten en dieren. In het naastgelegen duingebied ligt een groot duinmeer, met daarbij een vogelkijkhut van waaruit u de talrijke vogels kunt observeren. Op Ameland komt een overdaad aan vogels voor, waarvan er velen ook op het eiland broeden. Aan de wadkant bij Hollum broeden al tientallen jaren Kokmeeuwen, Noordse en Grote sterns en sinds enige tijd ook Stormmeeuwen. In de duinen zijn grote kolonies Zilvermeeuwen aanwezig. Andere broedvogels zijn de Wulp en diverse veld- en weidevogels, zoals Grutto, Tureluur, Wilde eend en Kievit, met meer naar de kust ook Scholekster, Kluut en Bontbekplevier - om maar een paar van de vele vogelsoorten te noemen.